Ga naar de primaire navigatie Ga naar inhoud Ga naar voettekst

Blog

Terug naar Blog

Top 10 Amsterdamse taal!

Bij een bezoek aan Amsterdam mag een korte les in de Amsterdamse taal natuurlijk niet ontbreken.

Waar het dialect van de Nederlandse taal vroeger enkel werd gesproken door de volksklasse van Amsterdam is het gebruik tegenwoordig wijd verspreid onder alle lagen van de bevolking. Vanwege het feit dat er vroeger veel Joden woonachtig waren in Amsterdam kent de Amsterdamse taal een groot aantal Jiddische (gemeenschappelijke taal van joden in Noord- en Oost-Europa) en Bargoense woorden. Helaas heeft Amsterdam, net als elke andere grote stad, tegenwoordig te maken met het verdwijnen van traditionele taal en zullen onderstaande woorden steeds minder op straat te horen zijn.

1) Mokum

Mokum – Met het woord “Mokum” wordt de stad Amsterdam bedoeld.
Echter komt het woord Mokum van het Hebreeuwse woord “makom”, wat plaats betekend.
Voorbeeld: “Hij woont in Mokum.”

2) Lazarus

Lazarus – Met het woord “Lazarus” wordt bedoeld dat iemand dronken is.
Lazarus wordt ook vaak uitgesproken en geschreven als lazerus.
Voorbeeld: “Die man heeft de hele avond gedronken, hij is helemaal lazarus.”

3) Porem

Porem – Met het woord “porem” wordt iemands gezicht bedoeld.
Met de uitdrukking “geen porem” wordt echter bedoeld dat iets er niet uit ziet.
Voorbeeld: “Ik vind dat schilderij echt geen porem.”

4) Bazelen

Bazelen – Met het woord “bazelen” wordt bedoeld dat iemand loopt de kletsen of onzin loopt te vertellen.
Voorbeeld: “Wat loop je nou te bazelen?”

5) Optiefen

Optiefen – Met het woord “optiefen” wordt bedoeld dat iemand ergens niet gewenst is.
Optiefen wordt gezegd als iemand weg moet wezen.
Voorbeeld: Ik vind hem vervelend, hij moet optiefen!”

6) Ouwenelen.

Ouwenelen – Met het woord “ouwenelen” wordt kletsen bedoeld.
Echter wordt ouwenelen, in tegenstelling tot “bazelen: in positieve zin gebruikt.
Voorbeeld: “Zij zijn al uren aan het ouwenelen!”

7) Gladjanus.

Gladjanus – Met het woord “gladjanus” wordt een gluiperd op niet te vertrouwen persoon bedoeld.
Een gladjanus wordt ook vaak een gladjakker genoemd.
Voorbeeld: “Die man is niet te vertrouwen, hij is echt een gladjanus!”

8) Ballen.

Ballen – Met het woord “ballen” wordt geld bedoeld.
Bijvoorbeeld: “Deze fiets kost 100 ballen (100 euro).”

9) Bikken.

Bikken – Met het woord “bikken” wordt eten bedoeld.
Bijvoorbeeld: “Het is tijd om te bikken.”

10) Knijpen.

Knijpen – Met het woord “knijpen” wordt bedoeld dat iemand bang is.Bijvoorbeeld: “Hij knijpt hem”.

Vond je deze blog leuk en interessant? Wil je op de hoogte blijven van gebeurtenissen, activiteiten of bezienswaardigheden en excursies in Amsterdam en omstreken? Blijf dan op de hoogte van onze blogs. Eens per week, op de dinsdag zullen we de Blog posten. Volg ons op Facebook en Instagram en houd onze blog in de gaten. De volgende blog zal gaan over de top 10 rooftops in Amsterdam!